Plan dnia

7.00 – 8.30 – witamy się z dziećmi i zaczynamy wspólną zabawę

8.30 – 9.00 – śniadanie

9.00 – 10.00 – zabawy integracyjne, edukacyjne, plastyczne i ruchowe przy
muzyce

10.00 – 12.00 – zabawy na świeżym powietrzu, spacer

12.00 – 12.45 – zupa

12.45 – 14.30 – odpoczynek, sen, zajęcia relaksująco-wyciszające, czytanie bajek,
słuchanie muzyki

14.30 – 15.00 – drugie danie

15.00 – 16.00 – zabawy, czytanie bajek, zajęcia ruchowe i plastyczne
16.00 – 16.30 – podwieczorek

16.30 – 17.00 – czas zabawy i oczekiwanie na rodziców