– Klub Maluszka „Kajtuś” świadczy opiekę dzieciom od 7 miesiąca do 4 roku życia.
– Klubik jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00. Możliwość opieki nad dziećmi w dni świąteczne i wolne od pracy (ustalane indywidualnie)
– Karnety godzinowe: 20, 50, 80 godzin

-Przyjmujemy pod opiekę dzieci, którymi zajmować się będą wykwalifikowane opiekunki (nauczycielki przedszkolne z ukończonym kursem pierwszej pomocy)

-Systematyczna współpraca z rodzicami, oraz bieżąca informacja na temat rozwoju dziecka.

– Posiłki dostosowane do potrzeb dzieci w wieku żłobkowym dostarcza firma cateringowa (również dla dzieci, które są na specjalnych dietach). Podajemy również posiłki dostarczone przez rodziców zarówno gotowe, jak i samodzielnie przygotowane (zamknięte w słoiczkach lub pojemnikach).

PROGRAM ZABAW I ZAJĘĆ w „Kajtusiu” jest dostosowany do wieku dziecka, umiejętności, potrzeb i tempa rozwoju, opracowany na podstawie „Programu stymulacji zmysłowej dla dzieci w wieku żłobkowym”
W skład cyklu zabaw wchodzą zajęcia stymulujące rozwój intelektualny, motoryczny i emocjonalny:

  • Zajęcia edukacyjno-wychowawcze
  • Zajęcia rytmiczno-muzyczne
  • Zajęcia plastyczne z różnymi materiałami plastycznymi
  • Zabawy ruchowe (mała i duża motoryka)
  • Zajęcia z j. angielskiego odbywające się dwa razy w tygodniu
  • Zajęcia logopedyczne usprawniające i rozwijające narządy mowy i słuchu
  • Nauka samodzielności, uprzejmości, dzielenia się, zabawy w grupie.